Koło plastyczne

OZDOBY WIELKANOCNE

Koło plastyczne stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki, jednocześnie wprowadzają tematy i techniki plastyczne, których realizacja w ramach zajęć lekcyjnych może sprawiać problemy ze względu na braki materiałowe i czasowe. Atrakcyjne materiały na zajęcia zapewnia szkoła. W ramach zajęć plastycznych prowadzony jest program autorski p. Ewy Dudek "Kolorowe pory roku".

Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi- należą do nich indywidualna ekspresja twórcza i twórcze działania grupowe. W pierwszej kolejności uczeń zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznaje bogactwo środków warsztatu plastycznego- dzięki temu zdobywa niezbędną wiedzę i narzędzia umożliwiające mu świadomą i efektywną działalność twórczą. Istotną rolę odgrywa rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób. Co roku organizowane są kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, takie wypowiadanie się w formie plastycznej daje uczniom wiele radości.

Głównym celem zajęć jest rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów, tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych, umożliwianie ekspresji plastycznej, kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości estetycznej, zapoznanie z różnymi technikami.